Top
Menu Luk

Kæmper du jævnligt med vand i haven? Her er løsningen!


Er du træt af at kæmpe med vand i haven, jævnlige oversvømmelse på din grund eller noget helt fjerde? En faskine kan være løsningen på dine udfordringer. Det er langt fra alle, som ved, hvad en faskine er og kan, og derfor ikke tænker at få etableret en, når udfordringen banker på døren.

Hvad er en faskine?

En faskine er en slags kasse eller et hulrum i jorden fyldt med sten og lignende, som sørger for, at din grund ikke bliver oversvømmet.

Faskinen fungerer som et midlertidigt depot for vandet. Når det regner vil regnvandet stille og roligt synke ned i undergrunden uden om kloaksystemet. Der er mange kommuner, som stiller krav til, at der skal være faskiner i nye boligområder, da faskiner aflaster kloaksystemet, som gør, at der ikke kommer vand på din grund.

 

Hvorfor skal du etablere en faskine?

En faskine kan i de fleste tilfælde være god at etablere. Det kan f.eks. være, at du skal bygge et hus, sommerhus, tilbygning til dit hus eller noget helt fjerde, så er det optimalt at etablere en faskine.

Hvis din grund har nemt ved at blive oversvømmet, og derfor har jævnlige oversvømmelser, så er en faskine den ideelle og mest optimale løsning på udfordringen. Det er nemlig en billig måde at undgå oversvømmelse på. Derudover er den miljøvenlig, fordi den bidrager til at gøre grundvandet renere på grund af de ekstra mængder regnvand, som ledes til grundvandet.

 

Sådan etablerer du en faskine

Der findes to måder at etablere en faskine på:

  • Du kan købe en færdig faskine, som består af en stor ‘plastik kasse’ fyldt med perforerede plastrør, som du graver ned i jorden.
  • Du kan selv etablere faskinen ved at grave en rende i jorden. Renden fyldes med lecasten eller småsten, og ovenpå lægges et geotekstil.

 

Når du selv etablere faskinen, skal du tage højde for, at du også skal etablere afløbsrør samt et sandfang. Du må gerne selv etablere en faskine og de tilhørende afløbsrør, men hvis faskinen skal kobles til kloakken, skal du have en autoriseret kloakmester til at udføre koblingen.

Før du går i gang med etableringen af en faskine, er det vigtigt, at du beregner, hvor stor den skal være. Dette afhænger bl.a. af tagets størrelse, jordens type og fyldmaterialet i faskinen.

Faskinen kræver et jævnligt tilsyn, og derfor er det meget vigtigt, at du husker at vedligeholde den, da den ellers kan stoppe til og flyde over.

Der findes love og regler for etablering af en faskine, som du skal have undersøgt, inden du går i gang med at etablere en, så du kan være helt sikker på, hvordan man helt præcist gør i forhold til lovgivningen omkring etableringen. Derefter kan du frit gå i gang og samtidig vinke farvel til vand og oversvømmelser på din grund.